Advocatenkantoor Van der Kolk    HILVERSUM


Zoekt u naar een gespecialiseerd Erfrecht-advocaat ? Dan bent u aan het goede adres. In een civiele kwestie op dat gebied, kan ik u waarschijnlijk helpen.

Ik sta bijna 43 jaar ingeschreven als advocaat bij de balie. Ik procedeer bij alle gerechten in Nederland. In die jaren werkte ik zowel in het civiel- als het strafrecht, en voor particulieren, bedrijven en instellingen. Mijn ervaring heeft dus een breed spectrum. Sinds 10 jaar leg ik mij toe op het erfrecht, omdat dit mij boeit. Ik sloot inmiddels veel dossiers succesvol af.

Als Erfrechtspecialist sta ik ingeschreven bij de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland(VEAN).Daartoe volgde ik meerdere opleidingen met examen. Een advocaat-lid dient aan te tonen dat hij het grootste deel van zijn praktijk aan erfkwesties besteedt.

Op deze website vindt u praktische gegevens over mijn praktijk en persoon.Niet over erfrecht, omdat u daarover veel op internet kunt vinden. Maar let wel:

  • erfrecht is complex,

  • wat u leest, moet begrepen worden in de goede verhouding,

  • het is onverstandig om zonder kennis van zaken aan de slag te gaan.

  • eenmaal genomen stappen kunnen vaak niet meer ongedaan worden gemaakt.

  • houdt rekening met veel onverbiddelijke verjaring- en vervaltermijnen!


Mr. G.J.R. van der Kolk wordt naast zijn werkzaamheden in eigen praktijk regelmatig ingezet door Oranjeparck Erfrecht Advocatuur te Apeldoorn, niet als maat, werknemer of in een samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de Advocatuur.


meer info of afspraak?

Méér over deze advocaat? Kijk bij Advocaat