Advocatenkantoor Van der Kolk    HILVERSUM


Rechtsgebieden

Advocatenkantoor van der Kolk adviseert en geeft rechtsbijstand op de volgende rechtsgebieden:

  • Erfrecht: ruzie over de erfenis, geschillen bij afwikkeling van nalatenschappen, legitieme portie, verdeling, executeur, vereffening, afwikkelingsbewind
  • Burenrecht: grensgeschil, erfafscheiding, erfdienstbaarheden, recht van overpad/weg, bomen/struiken, overbouw
  • Familierecht: echtscheiding; einde samenleving, kinderen, boedelscheiding, alimentatie, beschermingsbewind, curatele
  • Contractenrecht: geschillen over niet nakomen en onzorgvuldig handelen bij (contractuele) afspraken, distributie, agentuur
  • Incasso: incasseren van vorderingen in procedure
  • Huurrecht: beëindiging huur, ontruiming, prijsgeschillen bedrijfs- en woonruimte
  • Strafrecht: dagvaarding i.v.m. diefstal, mishandeling, alcohol en verkeer, zaken bij politierechter en rechtbank

meer info of afspraak?

Méér over deze advocaat? Kijk bij Advocaat