Met ruime ervaring van ruim 42 jaar en brede juridische belangstelling staat mr. van der Kolk ondernemingen, instellingen en particulieren in juridische kwesties bij. Hij heeft veel ervaring in civielrechtelijke procedures.

Sinds 2014 is hij lid van de specialistenvereniging VEAN, vereniging voor advocaat-specialisten in het erfrecht.

In 2002 en 2003 heeft hij met succes de post-academische opleiding Fusie & Overname van de Elsevier Academy gevolgd en voltooid.

Van 1986-1990 werkte hij als bedrijfsjurist voor een internationaal ingenieursbureau, waarna hij in Hilversum de praktijk als advocaat heeft hervat.

In 1982 en 1983 heeft hij zich internationaal georiënteerd door studies Europees recht, Frans en Angelsaksisch recht in Salzburg, Bordeaux en Edinburgh.

Advocaat mr. G.J.R. van der Kolk is in 1978 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht afgestudeerd in Nederlands recht in de privaatrechtelijke studierichting en is beëdigd in april 1979 bij de rechtbank te Utrecht.

Mr. Van der Kolk is lid van:

  • Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)
  • Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA)
  • European Lawyers Association (ELA)
  • Gooise Advocatenvereniging (GAV)

G.J.R. van der Kolk

Specialist Erfrecht

Orde van Advocaten

European Lawyers Association (ELA)