Advocatenkantoor Van der Kolk    HILVERSUM


Als u zoekt naar een gespecialiseerd advocaat in het erfrecht, dan bent u aan het goede adres. In een civiele kwestie op dat gebied, kan ik u waarschijnlijk helpen.

Ik ben ruim 40 jaar ingeschreven als advocaat bij de balie en procedeer bij alle gerechten in Nederland. Ik heb in die jaren gewerkt zowel in het civiel als het strafrecht en voor particulieren, bedrijven en instellingen. Mijn ervaring heeft dus een breed spectrum. Sinds 10 jaar heb ik mij toegelegd op het erfrecht, omdat dit mij boeit. Ik heb inmiddels veel dossiers succesvol afgesloten.

Om erfrecht-specialist te worden heb ik meerdere opleidingen gevolgd en ben tevens als specialist in geschreven bij de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland(VEAN). Een advocaat-lid dient aan te tonen dat hij het grootste deel van zijn praktijk aan erfkwesties besteedt.

Op deze website vindt u praktische gegevens over mijn praktijk en persoon.Niet over erfrecht, omdat u daarover veel op internet kunt vinden. Maar let wel:

  • erfrecht is complex en

  • wat u leest moet begrepen worden in de goede verhouding.

  • het is onverstandig om zonder kennis van zaken aan de slag te gaan.

  • eenmaal genomen stappen kunnen vaak niet meer ongedaan worden gemaakt.

  • bovendien moet er rekening gehouden worden met veel onverbiddelijke verjaring- en vervaltermijnen!


Mr. G.J.R. van der Kolk wordt naast zijn werkzaamheden in eigen praktijk regelmatig ingezet door Oranjeparck Erfrecht Advocatuur te Apeldoorn, niet als maat, werknemer of in een samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de Advocatuur.


meer info of afspraak?

Méér over deze advocaat? Kijk bij Advocaat