Advocatenkantoor Van der Kolk    HILVERSUMMr. G.J.R. van der Kolk adviseert en geeft rechtsbijstand bij:

  • Erfrecht onder meer :erfeniskwesties, erfprocedures bij rechterlijke instanties, onterven, legitieme portie, verdeling, executeur, vereffening, afwikkeling nalatenschap, afwikkelingsbewind, testamentair bewind


  • Burenrecht: grensgeschil, erfafscheiding, erfdienstbaarheden, recht van overpad/weg, bomen/struiken, overbouw
  • Familierecht: huwelijksvermogensrecht, boedelverdeling, verrekening, beschermingsbewind, curatele

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft mr. Van der Kolk geregistreerd:

  • ERFRECHT
  • personen- en familierecht
  • burgerlijk procesrecht
  • algemene praktijk