Advocatenkantoor Van der Kolk houdt zich al 38 jaar bezig met de rechtspraktijk. Rechtsbijstand wordt gegeven aan ondernemingen, instellingen en particulieren. Cliënten worden in hun zaak door de advocaat bijgestaan en van advies voorzien zodat:

- zij zich gesteund voelen 
- op de hoogte zijn van hun juridische positie
- onzekerheden worden weggenomen 
- een beeld hebben van wat hij/zij kan verwachten

PROCEDURES: in de procespraktijk worden bijgestaan clienten bij het voeren van procedures voor o.a. rechtbank, gerechtshof en andere instanties. Dit kan een vordering betreffen die de cliënt wil instellen, maar ook het voeren van verweer tegen een claim van een tegenpartij.

ADVIES: in de adviespraktijk worden cliënten bijgestaan in allerlei kwesties zoals het opstellen en bespreken van contracten, onderhandeling, incasso, advies bij beëindiging van zakelijke samenwerking enz.

Het kantoor kenmerkt zich door  ervaring, kennis van zaken en zorgvuldigheid. De cliënt kijgt helder advies en kan op de advocaat rekenen.

Het kantoor behandelt gesubsidieerde rechtsbijstandzaken (pro deo, toevoeging).

Advies en rechtsbijstand zijn steeds gericht op een spoedige oplossing.

Bij het intakegesprek wordt de zaak besproken en relevante documenten verzameld.
Hierna stelt de advocaat de van belang zijnde feiten en omstandigheden vast.
Op deze basis analyseert hij het probleem en bepaalt aan de hand van wet en jurisprudentie het advies.

Vervolgens worden de juridische mogelijkheden met de cliënt besproken en een plan van aanpak opgesteld.
Na afstemming met de cliënt wordt vervolgens de besproken actie ondernomen.

Bij de aanpak worden steeds de procedurele en financiële consequenties besproken.

Als een regeling (met de wederpartij) beter is, dan wordt met instemming van de client hierop ingezet.

Als procedureel handelen vereist is, dan worden procesmiddelen als beslag, kort geding, en dagvaarding, voortvarend benut.

Als u gedaagde of verweerder bent, dan wordt een verweer opgesteld en de mogelijkheid van een tegenvordering beoordeeld.