Advocatenkantoor Van der Kolk houdt zich al meer dan 42 jaar bezig met de rechtspraktijk en rechtsbijstand aan ondernemingen, instellingen en particulieren. Cliënten worden in hun zaak door de advocaat bijgestaan en van advies voorzien zodat:

- zij zich gesteund voelen
- op de hoogte zijn van hun juridische positie
- onzekerheden worden weggenomen
- een beeld hebben van wat hij/zij kan verwachten


PROCEDURES : het voeren van procedures voor o.a. rechtbank, gerechtshof en andere instanties. Dit kan een vordering of eis zijn die de cliënt wil instellen, maar ook verweer voeren tegen een eis van een tegenpartij.

ADVIES: advies voor inzicht in juridische positie, bij opstellen/bespreken van contracten of regelingen, bij onderhandeling,enz.

Het kantoor kenmerkt zich door ervaring, kennis van zaken en zorgvuldigheid. De cliënt kijgt helder advies en kan op de advocaat rekenen.

Het kantoor behandelt soms kwesties op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo, toevoeging), maar geheel te eigener beoordeling.

Een spoedige oplossing staat hierbij steeds voorop.

Na een intakegesprek worden de relevante stukken geinventariseerd.
Daarmee wordt de kwestie beoordeeld en het advies bepaald met behulp van wet en jurisprudentie.

Na bespreking van de juridische mogelijkheden met cliënt wordt in overleg een plan van aanpak opgesteld.
Hierna wordt actie ondernomen .

De procedurele en financiële consequenties komen uiteraard aan de orde.

Is een regeling (met de wederpartij) beter, dan wordt in overleg met client hierop ingezet.

Is een procedure vereist, dan worden procesmiddelen als beslag, kort geding, en dagvaarding , voortvarend benut.

Bent u gedaagde of verweerder? Dan wordt verweer opgesteld en de mogelijkheid van een tegenvordering beoordeeld.